top of page

Kroužky v mateřských školách

Na školní rok 2020/21 nabízíme tyto kroužky:

Výtvarné kroužky

Naše výtvarné kroužky se odlišují od jiných přístupem lektorů. Ti se v hodinách snaží děti seznámit s různými materiály a výtvarnými technikami tak, že nechají děti volně tvořit a experimentovat. Přitom jim ukazují další možnosti, jak na výrobku dále pracovat a co dalšího zkusit. Cílem lekcí nejsou “krásné” šablonkové výrobky, ale originály, na nichž je vidět kreativita a tvůrčí proces dítěte.

 

Po zkušenostech z předchozích let jsme se rozhodli letos nabídnout několik variant výtvarných kroužků.

Keramický kroužek

Náš keramický kroužek rozvíjí jemnou motoriku dětí. Hlína je ideálním materiálem pro procvičování koordinace, citu v prstech a prostorové představivosti. V dětech někdy až neuvěřitelně dovede rozproudit kreativitu a fantazii. Již po několika měsících je na výrobcích dětí vidět posun. Vytvořená díla v dětech posilují sebevědomí.

 

Výtvarně-keramický kroužek

Hodiny jsou koncipovány tak, aby si děti cvičily svou prostorovou představivost a převedení svých nápadů do materiálu. Kroužek je zaměřen zejména na objektovou tvorbu a práci s různými materiály.

Lekce probíhají v cyklu 2 hodiny keramiky - 2 hodiny práce s jinými materiály.

 

Výtvarně-řemeslný kroužek

Tento kroužek se zaměřuje na zlepšování manuální zručnosti a rozvíjení konstruktivního a logického myšlení. Nejde v něm o výrobek samotný, ale o zjišťování, jak lze zrealizovat nápady pomocí materiálu, aby se co nejvíce přibližovaly našim představám.

Malířsko-grafický kroužek

Se zaměřuje na plošnou tvorbu. V lekcích se soustřeďujeme na práci s barvami, linkou, základy grafických technik a celkové využití plochy jako výrazového prostředku.

Dramatický kroužek

Dramatický kroužek v sobě spojuje jak fyzickou, tak i psychickou aktivitu. Děti se v něm učí zřetelně mluvit a vystupovat před ostatními. Přínos dramatického kroužku je pro dítě nesmírný. Naučí se v něm komunikovat a naslouchat ostatním více než kde jinde. Děti se v něm učí zřetelně mluvit a vystupovat. Učí se v něm spoustu říkanek, básniček a pohádek, které si sami zahrají. Součástí lekcí je práce s rytmikou. Hraní rolí pomáhá dětem zdravě se prosadit ve skupině. Ať už jde o dítě, které se stydí, nebo se naopak prosazuje až příliš aktivně. Dramatický kroužek učí děti projevovat se přirozeně a kultivovaně.

IMG_20190529_162711.jpg

Taneční kroužek

Tancování je pro děti hrou. A z toho vychází i náš taneční kroužek. Když pohyb děti baví, snadno a rychle rozvíjí své pohybové dovednosti. Toho se snažíme dosáhnout pomocí drobných tanečních sestav na písničky, které mají děti rády, pomocí pohybových her a cvičení. V našem kroužku se děti učí vnímat hudbu a pocity z ní vyjadřovat pohybem. Učí se pracovat s rytmem, zlepšují svou pohybovou paměť a motoriku.

Jóga a základy zdravého pohybu

Jóga je druh cvičení, který pozitivně ovlivňuje dětskou psychiku. Jedná se o základní protahovací cviky založené na propojení pohybu a dechu. Správné dýchání je nejen v józe nezbytné. Jóga je vhodná pro děti, které netíhnou ke sportovním aktivitám. Pomáhá nenásilnou a hravou cestou budovat pozitivní vztah k pohybu a psychické rovnováze dítěte.

P_20190611_153658.jpg

Sportovní kroužek

Kroužek nabízí všestrannou pohybovou průpravu. Obsahuje prvky základní gymnastiky, pohybových her nebo balančních cvičení. V kroužku se snažíme z dětí uvolnit přemíru jejich energie a přitom je naučit ovládat své tělo a mysl.

Kung-fu a základy bojových sportů

Kung-fu pro děti se soustřeďuje na propojení fyzické aktivity a sebeovládání. Děti se zde zábavnou formou učí základy asijského bojového umění, které je nedílně spjato se sebeovládáním a koncentrací.  Na rozdíl od jógy kung-fu obsahuje aktivnější prvky. Zvyšuje mrštnost, fyzickou kondici, protahuje tělo a učí základům gymnastiky. Obsah lekcí je uzpůsoben věku dětí, ale nechybí zde různé chvaty, kopy, postoje, nácviky a práce s dechem.  Kung-fu kroužek se nám osvědčil u enormně stydlivých dětí, které potřebují pohybem posílit sebevědomí, ale i u „bouřliváků“. Vše se vyučuje formou her a scének.

P_20190611_155017.jpg

V případě zájmu o naše kroužky nás, prosím, kontaktujte na e-mailu perrunga@perrunga.cz, facebooku

u studanky 10 e.jpg
58669633_688241418312429_904971401931259
DSC03247.JPG
61156322_291457511737416_601269028436469
bottom of page