top of page

Kurzy Taiji Chen

Existuje velmi mnoho škol a odvětví bojových umění.  Ale obecně lze rozdělit bojová umění na vnější a vnitřní styly. Vnější styly dávají důraz na rány, kopy či skoky a hned je u nich jasné, že se jedná o bojové umění.

Taiji patří mezi vnitřní styly. Více se zaměřuje na mysl, která řídí pohyb. Bojové prvky v něm nejsou na první pohled tak výrazné, protože jsou rozprostřeny do pomalých koncentrovaných pohybů propojených s cíleným dýcháním. Tento postup kultivuje mysl, fixuje do povědomí pohyb bojové aplikace, posiluje jak svaly těla, tak i jeho stabilitu v pohybu. Bojová aplikace se dá poté zacvičit rychle i pomalu. Cílem je koncentrovat se při cviční na pohyb tady a teď.

Pro styl Chen je typická jeho všestrannost, neboť představuje jak efektivní zdravotní cvičení, tak i vysoce rozvinuté bojové umění. Tato podvojnost se odráží v základních technikách, ze kterých se skládá - na jedné straně měkké pomalé a uvolněné pohyby, na druhé straně rychlé explosivní výpady. Pravidelný trénink tak působí příznivě na zdraví a zároveň umožňuje efektivní sebeobranu. V nenápadných spirálovitých a kruhových pohybem tradičních sestav se skrývá mnoho bojových technik, které vysvitnou až pod vedením zkušeného učitele.

Shi fu Zhai Hua

V roce 1996 přijela Mistryně (Shifu) Zhai Hua do Čech a od té doby se věnuje cvičení Tai Ji i jiných stylů Wushu formou kurzů pro veřejnost. Zhai Hua ovládá řadu bojových umění, včetně starých stylů, které už i v Číně upadají do zapomnění. Svůj život věnovala zdokonalování a předvádění technik druhým lidem. Díky vlastní okolnosti, že se Zhai Hua rozhodla přijet právě do Čech, si mohlo mnoho jejích žáků v posledních letech založit vlastní školy a dál šířit Tai Ji.

Shifu Zhai Hua je šiřitelkou Tai Ji v České republice, na Slovensku a v Německu. Navazuje na tradici Tai Ji Quan rodiny Chen. Její učitel Zhu Tiancai je jeden ze stých Buddhových bojovníků z Chenjiagou, kolébky cvičení Tai Ji. Zhai Hua se od útlého věku věnovala různým stylům čínských bojových umění (neboli Wushu), což z ní dělá všestranného učitele. Ve svých kurzech umí být náročná a zároveň respektovat individualní kondici svých žáků. Díky svému bohatému zázemí v různých vnějších i vnitřních stylech dokáže také odhadnout, jakým směrem jejich dovednosti zlepšovat.

V současné době shi fu učí na svých seminářích pouze pokročilé studenty. Pro účast na těchto seminářích je potřeba mít aspoň základy taiji Chen. Výuku začátečníků zajišťují její pokročilí studenti.

Dostat se na semináře shi fu není nikterak složité, stačí naučit se qigong, 13 forem a pravidelně cvičit.

stromovka 1_5_18 B.jpg

Co o taiji říkají pokročílí studenti?

Ondra, cvičí 4 roky

Co se Ti líbí na taiji?

Líbí se mi kombinace meditačních technik (práce s dechem, soustředěním, rovnováhou) s bojovými aplikacemi. Možnosti silových technik mě překvapily a jednoznačně obohacují moje původní očekávání. Postupně jsme se navíc dostali i k sestavě s mečem, k čemuž jsem asi nějak podvědomě mířil, protože než jsem se rozhodl pro taiji, zvažoval jsem zkusit sportovní šerm. Ta rozmanitost tai ji, např. v tom, že právě práce s mečem je součástí daleko širší soustavy cviků, mě naprosto vyhovuje.

Jak zvládáš taiji po fyzické stránce a jeho potřebu pravidelného cvičení?

Počáteční hodně velká náročnost na fyzičku (protože mezi 20 a 30 rokem jsem se žádnému sportu nevěnoval) vystřídala přirozená potřeba pohybu a zátěže. Po čtyřech letech jsem momentálně ve stavu, kdy si tělo samo říká kromě pravidelného tréninku o minimálně 2x týdně opakování sestav, nebo aspoň běh. Když pár dní vynechám, cítím se fakt nesvůj. Čchi kung lze navíc meditačně využít v nějaké formě prakticky kdykoli během dne, v případě akutní potřeby, stresu apod.).

Jak moc se taiji podle Tebe liší od ostatního cvičení? V čem konkrétně?

Podle mě nějakým způsobem vychází z přirozených potřeb těla: efektivní dýchání, jistota v rovnováze a pružnost v sebeobraně. Tím vlastně Tai ji přirozeně sleduje i ten zdravotní rozměr, fyzickou i psychickou "péči o sebe". V tomhle na sobě sleduju jednoznačně posun k lepšímu. V porovnání s jinými čínskými styly, kde je asi větší důraz na nekompromisní bojové techniky (např. wing chun) vnímám spíš důraz na komplexnost a taky tělesnou i duševní harmonii, ale ne za cenu, že budeš v případném souboji pasivní.

Náplň jednotlivých kurzů

Začátečníci

Na začátku cvičení se studenti učí správný postoj a dýchání. První, s čím se seznamují, jsou qigongové sestav Umění sloupu a Navíjení hedvábného vlákna. Jedná se od dechová cvičení, která shi fu se svými studenty opakuje vždy na začátku hodin.

Sestava 13 forem - je to první sestava, kterou se student naučí. Je výběrem sekvencí ze sestavy 74 forem. U 13-ti forem se jedná o krátkou sestavu, kdy její cvičení zabere v závislosti na tempu 5-10 minut. Tato sestava byla vytvořena, aby se studenti něco naučili za relativně krátký čas a mohli to pak sami trénovat doma. 

Mírně pokročilí 

Začínají sestavou 74 forem. Jedná se o původní, základní sestavu taiji Chen. Její cvičení trvá cca 20-30 minut. Naučit se ji zacvičit zabere v závislosti na píli a schopnostech studenta zhruba rok. U sestavy 74 forem už se nejedná pouze o bezmyšlenkovité opakování naučených pohybů, ale student musí začít skutečně přemýšlet nad jednotlivými formami a jejich významem, pochopit o jakou aplikaci v nich jde. Jeden starý čínský mistr o této sestavě řekl, že člověku nestačí jeden život k tomu, aby zcela porozuměl všem pohybům v sestavě 74 forem. 

Pokročilí studenti

Trénují další pokročilé sestavy, sestavy s mečem, cvičení ve dvojicích, bojové aplikace atd. Zkrátka vše, k čemu jsou potřeba základy v podobě správného dýchání, postoje a prvních dvou sestav.

aplikace 2.JPG

Petr, cvičí 5 let

Co se Ti líbí na taiji?

Kombinace psychického a fyzického cvičení. V podstatě meditace v pohybu. Je možné cvičit i ve vysokém věku.

Jak zvládáš taiji po fyzické stránce a jeho potřebu pravidelného cvičení?

Výzvou je pro mě potřeba pružnosti a ohebnosti. Po praxi v silových sportech mám ztuhlé tělo, ale pozvolna se uvolňuje. Z protahování mám pak i příjemný pocit.

Jak moc se taiji podle Tebe liší od ostatního cvičení? V čem konkrétně?

Taiji se prolíná i s běžným životem. Jsem s ním uvolněnější, lépe stojím, sedím, pohybuji se. Dovedu se lépe soustředit.

Alena, 10 let

Co se Ti líbí na taiji?

Kromě samotného cvičení je to i práce s životní energií, emocemi, vnímáním vlastního těla a myšlenek. Líbí se mi, že při cvičení taiji se uplatňuje komplexní přístup k člověku v nejširším slova smyslu.

Jak zvládáš taiji po fyzické stránce a jeho potřebu pravidelného cvičení?

Základní techniky a sestavy lze zvládnout i v horší kondici, ale už i při cvičení jednou týdně se mi postupně vylepšila výdrž, dýchání, protažení a uvolnění těla. Chuť se rozvíjet ve složitějších technikách a sestavách je pak motivací pro zlepšování fyzické kondice, takže mě to nutí cvičit víc :-)

Jak moc se taiji podle Tebe liší od ostatního cvičení? V čem konkrétně?

Viz odpověď k bodu 1. Od jiných cvičení se taiji výrazně liší právě komplexním přístupem - práce s tělem je v taiji narozdíl od jiných cvičení přímo závislá i na psychice, na schopnosti se koncentrovat, vědomě uvolňovat, kontrolovat myšlenky a vnímat, co se s tělem děje při cvičení, jak jeden pohyb ovlivňuje celé postavení těla a jak je vše propojeno v jeden celek. Zároveň má cvičení výrazně pozitivní efekt na psychiku - posiluje pevnou vůli, schopnost se koncentrovat a celkově mi zlepšuje náladu :-) Z vlastní zkušenosti můžu říct, že cvičení taiji se výrazně pozitivně promítá i do jiných oblastí mého života.

Honza, cvičí 2 roky

Co se Ti líbí na taiji?

Uvolním se, rozdýchám se, spadne ze mne stress. Kdybych to uměl, tak to vypadá super :)

Jak zvládáš taiji po fyzické stránce a jeho potřebu pravidelného cvičení?

Bohužel většinou nestíhám cvičit přes týden. Potřeboval bych se víc protáhnout

Jak moc se taiji podle Tebe liší od ostatního cvičení? V čem konkrétně?

Nevím

Aktuální informace naleznete na Facebookových stránkách

bottom of page