AKTUÁLNÍ KURZY

V případě zkrácení či jiného omezení kurzů z důvodů coronavirové pandemie se cena kurzů úměrně snižuje podle počtu lekcí, které budou skutečně zrealizovány

Aktuální informace ohledně začátků kurzů sdělujeme zájemcům a přihlášeným studentům přes e-mail. 

 
medunka_banner_verze2.jpg

Taiji Chen ve školním roce 2020/21

Kurzy se zaměřují na výuku tradičního stylu taiji rodiny Chen. Zpočátku je kladen důraz  na správné držení těla, dech a koordinaci pohybu. Po zvládnutí základů se se studenty zaměřujeme na meditační a bojové aspekty cvičení, ty jsou neoddělitelně spjaty - bez pochopení pohybu se člověk náležitě nesoustředí na své nitro a naopak bez správné koncentrace mu uniká způsob bojových aplikací.

 

Lektoři se studenty pracují individuálně a snaží se hodiny přizpůsobit jejich potřebám a úrovni. Taiji je komplexní systém skládající se z široké škály aspektů, které nelze vysvětlit pouze výkladem, ale je třeba na ně přijít skrze pravidelné cvičení.

KURZY ZIMA 2021

ÚTERÝ

Kde: ZŠ Tusarova 21, Praha 7

Cena: Tříměsíční cyklus 1800 Kč

 

Lektorka: Terezie Vašíčková

18:00 - 19:00 (19:15) MÍRNĚ POKROČILÍ

Lekce jsou určeny pro studenty, kteří pokračují z předchozích cyklů. Nedílnou součástí lekcí jsou balanční a strečinková cvičení. Studenti se v těchto lekcích učí sestavy taiji podle své individuální úrovně. 

18:45 - 20:00 ZAČÁTEČNÍCI

Kurz je určen těm, kteří taiji ještě nikdy necvičili. První lekce jsou zaměřeny na správné dýchání a držení těla. Součástí lekcí je poznávání možností vlastního těla a práce s rovnováhou.

Začátečníci se nejdříve učí čchi-kungové sestavy, aby pomocí nich osvojili správné pohybové stereotypy. Posléze se přechází k taiji sestavám, které jsou už náročnější na koordinaci. Na závěr lekcí se cvičí protahovací a uvolňovací cviky.

Tempo výuky se přizpůsobuje studentům. Cílem lekcí je, aby se jejich účastníci uvolnili a odpočinuli si. Aby taiji člověku něco přinášelo, je nezbytné pravidelné cvičení a pravidelná účast na hodinách.

 

První lekce podle covidové situace leden - únor 2021. Aktuální info dostanou přihlášení studenti mailem.

STŘEDA

Kde: ZŠ Na Smetance 1, Praha 2

Cena: Tříměsíční cyklus 1800 Kč

Lektoři: Terezie Vašíčková, Michal Valvoda
 

18:00 - 19:00 (19:15) ZAČÁTEČNÍCI

Kurz je určen těm, kteří taiji ještě nikdy necvičili. První lekce jsou zaměřeny na správné dýchání a držení těla. Součástí lekcí je poznávání možností vlastního těla a práce s rovnováhou.

Začátečníci se nejdříve učí čchi-kungové sestavy, aby pomocí nich osvojili správné pohybové stereotypy. Posléze se přechází k taiji sestavám, které jsou už náročnější na koordinaci. Na závěr lekcí se cvičí protahovací a uvolňovací cviky.

Tempo výuky se přizpůsobuje studentům. Cílem lekcí je, aby se jejich účastníci uvolnili a odpočinuli si. Aby taiji člověku něco přinášelo, je nezbytné pravidelné cvičení a pravidelná účast na hodinách.

První lekce podle covidové situace leden - únor 2021. Aktuální info dostanou přihlášení studenti mailem.

19:00 - 21:00 POKROČILÍ

Podmínkou k účasti na těchto lekcích je zvládnutí sestavy 74 forem.

V těchto lekcích se učí pokročilé sestavy, bojové aplikace a pokročilé způsoby meditace v rámci cvičení taiji.

Po skončení tříměsíčního cyklu (např. leden - březen) na kurz plynule navazuje další cyklus.

sloup detail propag.JPG
aplikace2.jpg
DSC03136_2.jpg
aplikace 1.JPG

Aktuální informace naleznete na Facebookových stránkách

 

Kroužky pro děti

a kurzy pro dospělé 2020/21

Ve spolupráci s Komunitním centrem Jasoň otevíráme letos pro veřejnost tyto kroužky a kurzy:

PONDĚLÍ

Kde: Komunitní centrum Jasoň, Putimská 2, Praha 4 - Písnice

Lektorka: Kristýna Flieger

14:45-16:15 KERAMIKA PRO DĚTI 1. STUPNĚ

Cena: 4900 Kč / 17 lekcí (90 minut 1 lekce)

16:30-17:15 KERAMIKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (od 3 let)

Cena: 2890 Kč / 17 lekcí (45 minut 1 lekce)

17:30-19:00 KERAMIKA PRO DĚTI 2. STUPNĚ A DOSPĚLÉ

Cena: 4900 Kč / 17 lekcí (90 minut 1 lekce)

Lektorka Kristýna Flieger obsah kurzů popisuje takto: "V kurzu keramiky využijeme a pospojujeme množství mých dosavadních výtvarných technik, od malby po fotografování postupů i finálních výrobků. Baví mě experimentovat s glazurami a objevovat nové hranice možného. Práce s hlínou učí trpělivosti a sám keramik do poslední chvíle nikdy neví, co nakonec z pece vzejde a tak jde cestou neustálého očekávání a shledávání."

 

První lekce je plánována na 5.10.2020

Pro přihlašování na kurzy, prosím, využijte rezervační systém KC Jasoň na adrese https://www.jasoncentrum.cz/web/kurz-keramika/

ÚTERÝ

Kde: Komunitní centrum Jasoň, Putimská 2, Praha 4 - Písnice

Lektorka: Kateřina Slavíčková

16:30-17:15 VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÝ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Cena: 1950 Kč / 15 lekcí (45 minut 1 lekce)

Tento kroužek se zaměřuje na zlepšování manuální zručnosti a rozvíjení konstruktivního a logického myšlení. Nejde v něm o výrobek samotný, ale o zjišťování, jak lze zrealizovat nápady pomocí materiálu, aby se co nejvíce přibližovaly našim představám.

První lekce je plánována na 6.10.2020

Pro přihlašování na kurzy, prosím, využijte rezervační systém KC Jasoň na adrese https://www.jasoncentrum.cz/web/kurz-vytvarny/

STŘEDA

Kde: Komunitní centrum Jasoň, Putimská 2, Praha 4 - Písnice

15:15-16:15 KUNG-FU PRO DĚTI 1.-3. TŘÍDA

Cena: 2080,-Kč/16 lekcí (60 minut 1 lekce)

16:30-17:15 KUNG-FU PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (od 4 let)

Cena: 1920,-Kč/16 lekcí (45 minut 1 lekce)

17:30-18:30 KUNG-FU PRO DĚTI 2. STUPEŇ

Cena: 2080,-Kč/16 lekcí (60 minut 1 lekce)

Kung-fu pro děti se soustřeďuje na propojení fyzické aktivity a sebeovládání. Děti se zde zábavnou formou učí základy asijského bojového umění, které je nedílně spjato se sebeovládáním a koncentrací.  Na rozdíl od jógy kung-fu obsahuje aktivnější prvky. Zvyšuje mrštnost, fyzickou kondici, protahuje tělo a učí základům gymnastiky. Obsah lekcí je uzpůsoben věku dětí, ale nechybí zde různé chvaty, kopy, postoje, nácviky a práce s dechem.  Kung-fu kroužek se nám osvědčil u enormně stydlivých dětí, které potřebují pohybem posílit sebevědomí, ale i u „bouřliváků“. Vše se vyučuje formou her a scének.

První lekce je plánována na 7.10.2020

Pro přihlašování na kurzy, prosím, využijte rezervační systém KC Jasoň na adrese https://www.jasoncentrum.cz/web/kurz-kung-fu/

ČTVRTEK

Kde: Komunitní centrum Jasoň, Putimská 2, Praha 4 - Písnice

Lektorka: Lucie Požárková

16:30-17:15 TANEČNÍ KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Cena: 2040,-Kč/17 lekcí (45 minut 1 lekce)

Tancování je pro děti hrou. A z toho vychází i náš taneční kroužek. Když pohyb děti baví, snadno a rychle rozvíjí své pohybové dovednosti. Toho se snažíme dosáhnout pomocí drobných tanečních sestav na písničky, které mají děti rády, pomocí pohybových her a cvičení. V našem kroužku se děti učí vnímat hudbu a pocity z ní vyjadřovat pohybem. Učí se pracovat s rytmem, zlepšují svou pohybovou paměť a motoriku.

První lekce je plánována na 8.10.2020

Pro přihlašování na kurzy, prosím, využijte rezervační systém KC Jasoň na adrese https://www.jasoncentrum.cz/web/kurz-tanecky/

PÁTEK

Kde: Komunitní centrum Jasoň, Putimská 2, Praha 4 - Písnice

16:30-17:15 SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Cena: bude upřesněna (45 minut 1 lekce)

Lektorka: Aneta Šindlerová

Jak vypadá sportovní kroužek a co od něho čekat? Náplní kroužku jsou pohybové a sportovní hry, které byly vymyšleny tak, aby si v nich děti rozvíjely a cvičily svoji obratnost, pohotovost, koordinaci, zručnost, rychlost, sílu a vytrvalost. Dále v kroužku probíhá nácvik základních atletických disciplín.

Může se zdát, že se kroužek zaměřuje na výkonnost, ale spíš než na výkon a soutěžení se kroužek orientuje na budování týmového ducha, spolupráce a psychické odolnosti.

 

Medailonek lektorky:

 

Mé jméno je Aneta. V dětství jsem si zamilovala sport, a tak mě provází celým životem v různých odvětvích. Nejdéle jsem sbírala cenné zkušenosti v atletice, které bych ráda předala dál. Prošla jsem také spoustou jiných sportů (volejbal, basketbal, tance, plavání, sportovní gymnastika atd..) Sport mi byl vždy nejbližší.

Práce s dětmi v jakékoliv oblasti je velmi specifická a kreativní věc, proto mě také baví. Odměnou je vždy radost a zájem malých sportovců. Jako trenérka mám zkušenosti s vedením atletické přípravky a sportovními tábory :) .

 

První lekce je plánována na 9.10.2020

Pro přihlašování na kurzy, prosím, využijte rezervační systém KC Jasoň 

teaser_pottery.jpg
profilová_foto_A.jpg
P_20190611_155017.jpg
11_18_7 a.jpg