top of page

Perrunga s.r.o. pořádá zájmové kroužky v mateřských školách a jiných vzdělávacích zařízeních. Náš cíl je posouvat děti dál a pomoci jim jejich přirozenému rozvoji schopností a dovedností. Děti si z našich kroužků neodnesou precizní výtvory vytvořené za značné pomoci lektorů. Ale za to je naše kroužky budou bavit, jejich výtvory budou skutečně jejich a při pohledu na ně za půl roku bude vidět skutečný vývoj vašich dětí. Našim cílem není dělat věci na efekt, nýbrž skutečný prožitek z tvoření. Naším cílem je cesta prožitků z pohybu a z tvorby.

Máme dlouholeté zkušenosti s pořádáním zájmových kroužků. V naších hodinách se snažíme využívat některé alternativní postupy tak, aby byly přínosné a zapadaly do tradiční výuky. Velký důraz klademe na seberealizaci a rozvoj dítěte jako svébytné individuality ovšem tak, aby bylo rovnoprávným členem kolektivu. 

 

Dospěli jsme k názoru, že jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžeme děti v kroužcích naučit - ať už se jedná o výtvarné, dramatické nebo pohybové aktivity, je sociální interakce. Tento vývoj je vidět v průběhu celého školního roku, kdy na začátku pracujeme se skupinou dětí, které se kolikrát znají jen od pohledu nebo pochází různých kulturních prostředí.  Pomocí zájmové činnosti jsou tyto děti vedené ke spolupráci, komunikaci a vnímání potřeb druhého. A to zejména díky výuce v malých skupinkách, kde se jeden druhém nevyhne. Naši lektoři jsou trénovaní k tomu, aby vytvářeli prostředí, ve kterém se každý může projevit, ale musí zaujmout jasný postoj a naučit se správným reakcím.  Tímto způsobem se z dětí, které si chtějí vydobýt pozornost dospělého, stává jednotná skupina, která se skutečně učí a baví.

 

Naši lektoři jsou většinou lidé, kteří učí ze zájmu a lásky k dětem. Dost často to bývají profesionálové a studenti oborů, které učí. V Perrunze lektory připravujeme a probíráme  s nimi přípravu na hodiny a metodologické postupy. Společně pak dbáme především na vytvoření a udržení systému výuky v jednotlivých kroužcích.

Co vám nabízíme:

Stabilní spolupráci. Můžete se spolehnout, že to, co děláme, děláme s láskou. Chceme, aby naše kroužky fungovaly a přinášely radost nejenom dětem, ale i vám.

Zaručujeme neměnnost lektorů na jednotlivých kroužcích.

Dbáme na to, aby byli naši lektoři odpovědní, komunikativní, aby rozuměli tomu, co učí, a aby je jejich práce bavila.

Z každého námi pořádaného kroužku vám plyne zisk z pronájmu prostor.

Podle vašeho přání a našich možností vám nabízíme různé benefity jako jsou třeba keramické medaile pro předškoláky, příprava vystoupení dětí na akcích školky atd.

Komunikaci s rodiči ohledně plateb si zajišťujeme výhradně sami, paní učitelky v tom nefigurují.

Každý kroužek se vyučuje v pololetních cyklech po 15-ti lekcích. Délka jedné lekce je 45 minut. 

Cena jedné lekce se odvíjí od vynaložených materiálů a energií.

Jsme otevřeni vzájemnému dialogu. Vždy se pokoušíme vyhovět jak potřebám dětí a rodičů, tak hlavně potřebám a organizačním požadavkům školky. Naším cílem je, aby všechny zúčastněné strany byly spokojené a naše kroužky jim přinášely radost a užitek.

Pokud dítě některé hodiny chybí, může si je nahradit v libovolném kroužku. 

Vyučujeme v maximálně desetičlenných skupinách, protože se chceme věnovat dětem co nejvíce individuálně a chceme jim dopřát dostatečně pozornosti lektora. Kroužky otevíráme s minimálním počtem 6 dětí.

V případě zájmu o naše kroužky nás, prosím, kontaktujte na e-mail perrunga@perrunga.cz

bottom of page