top of page

Naší doménou jsou kroužky v mateřských školách. V této oblasti máme dlouholeté zkušenosti. V průběhu let jsme si vybudovali způsob výuky založený na komunikaci a rozvoji dětí a lektorů. Pracujeme s teorií, že vzájemná interakce mezi lektorem a dítětem (popřípadě studentem) rozvíjí a určitým způsobem obohacuje oba dva.

Ve výuce nemáme standardizovaný postup, který bychom násilně tlačili do všech našich hodin. Klademe poměrně vysoký důraz na osobnost lektora, který vystupuje především jako vzor a kamarád, než že by se choval jako nezpochybnitelná autorita. Na druhou stranu je jasné, že hodiny musí mít strukturu a náplň a nemohou se rozpadnout do nezvladatelného chaosu. Snažíme se najít rovnováhu mezi volným učením pomocí zážitku a zkušenosti a učení se respektu k pravidlům, trénování a upevňování koncentrace, jazyka a abstraktního myšlení. Děti mají přirozeně tendence toto všechno rozvíjet, ale množství všeho, co zvládnou poznat a objevit, závisí na jejich vedení.

Naši lektoři jsou toto všechno schopni zvládnout, protože jim poskytujeme maximální možnou metodickou podporu založenou na osobních konzultacích se zkušenými odborníky a společnými meetingy.

Pořádáme zajímavé spektrum kurzů.

tanec 2.jpg
prdolata.jpg
P_20180530_152334.jpg

Kurzy pro dospělé, na jejichž organizaci se naše společnost podílí, se snaží vytrhnout člověka z každodenního stresu a dopřát mu chvíle relaxace. A to buď pomocí pohybu nebo výtvarného sebevyjádření. Ve všech kurzech se snažíme vyhovět individuálním potřebám účastníků a nastavujeme jejich program tak, aby byl pro ně co nejpřínosnější.

stromovka 1_5_18 A.jpg

Ve spolupráci s mistryní Zhai Hua pořádáme kurzy Taiji Čchen pro dospělé. Kurzy taiji se vyučují tradičním čínským způsobem, který si Zhai Hua přivezla ze své domoviny. Výukové postupy byly v průběhu let obohaceny o nové metody tak, aby evropský student pochopil tento obsáhlý a mnohovrstevnatý styl a mohl plnohodnotně prožívat výhody, které přináší.

bottom of page