Pokud se chcete přihlásit na některý z našich kurzů, prosím, vyplňte tento formulář.

Souhlas s nakládáním s osobními údaji

Odesláním této přihlášky nám dáváte souhlas s nakládáním s těmito údaji: jméno, e-mail, telefon, popřípadě adresa. Správcem osobních údajů je společnost Perrunga s.r.o., sídlem Benediktská 722/11, 110 00 Praha 1, IČO: 05297192.

Poskytnuté osobní údaje využíváme ke komunikaci ohledně plateb, informování o změnách ve výuce nebo řešení individuálních záležitostí. Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu vaší účasti v kurzu. Osobní údaje neposkytujeme třetím osobám. Podle zákona máte též právo vzít svůj souhlas kdykoli zpět kontaktováním naší společnosti. Právo na přístup ke svým osobním údajům a další práva vyplývající z § 21 Zákona, zejména právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokaci a likvidaci. Pokud byste se zpracováním osobních údajů nesouhlasili, můžete nás kontaktovat na mailu perrunga@perrunga.cz nebo na telefonu +420 664 400 a individuálně se domluvit.

Závazná přihláška na kurz

Vaše telefonní číslo může využít lektor v případě, že nastane změna, nebo problém těsně před začátkem lekce (jiný vstup do tělocvičny atp.). 

Souhlas s fotografováním a pořizováním videí

Rádi bychom zdokumentovali aktivity v našich kurzech a pořídili fotografie z průběhu lekcí. Dokumentací nebude nikterak narušen průběh kurzu, nicméně bychom rádi dostali k pořízení fotografií Váš souhlas. Vaše fotografie Vám můžeme na vyžádání poslat. Některé z fotografií můžeme použít k další propagaci. Na fotografiích se snažíme zachytit atmosféru v kurzech. Snažíme se pořizovat fotografie tak, aby byli účastníci co nejméně poznat a nebyli zachyceni v nelichotivých situacích. Pokud s vyfocením Vaší osoby nesouhlasíte, budeme to respektovat a z focení Vás vynecháme.

Souhlas se zasíláním informací ohledně nových kurzů

Rádi bychom Vás informovali prostřednicvím emailu o nově otevřených kurzech, které Perrunga s.r.o. pořádá.

Žádost všem účastníkům kurzů ohledně onemocnění Covid-19

Prosíme všechny aktivní účastníky kurzů, aby se v případě, že se u nich vyskytne Covid-19, tuto skutečnost neprodleně oznámili lektorům kurzů. Buďme vůči sobě ohleduplní a předcházejme širšímu nekontrolovanému šíření!

Děkujeme za odeslání přihlášky